TAM Sosyal Bilimler Atölyeleri / Tez Konuşmaları V

"Tanrıça kültü" bir tarih ve teoloji yazım aracı olarak hangi saiklerle ve nasıl kullanıldı? Meseleyi ele alanlar hangi ön kabullerle konuya yaklaştılar? 

TAM, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Tez Konuşmaları'nda, "Bir Tarih ve Teoloji Yazım Aracı Olarak Tanrıça Kültü" başlıklı doktora teziyle Betül Özel Çiçek'i konuk ediyor. Katılmak için tam@fsm.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.


Etkinlik Türü : Söyleşi
Konum : Zoom Meeting
Saat : 19.30