Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde, YÖK’ün her üniversitede kadın araştırmaları merkezi kurulması teşvikleri ile 2018 yılı Mayıs ayında resmî olarak kurulmuştur.

2019 yılı Ocak ayından itibaren de faal bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir.

TAM, toplumsal cinsiyet konusunda bir yandan kuramsal ve söylemsel  inşaya katkıda bulunurken diğer yandan sahada çalışan sivil toplum kuruluşlarına akademik destek vermek, ulusal ve uluslararası kurum ve  kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmek görevini ifa etmek için çalışıyor.

Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezi olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak, mezun olan her öğrencimizde çalıştığımız alana dair iz  bırakabilmek, öğretim üyelerimizle oluşturacağımız ve canlı tutacağımız etkileşimle bu farkındalıkların farklı akademik mecralarda başka açılardan verimini mayalayabilmek, dönüşünü alabilmek ve ülkede toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışan kurumlarla ortaklaşma platformlarında hem dilin inşası, hem  terminolojinin günceli içermesi için çaba göstermek arzusu ve iştiyakındayız.