Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezi olarak toplumda yer alan ancak farklı nedenlerle dezavantajlı  konuma düşen kişi ve grupların,  ilk etapta da çocuklar, gençler, yaşlılar, özel gereksinimli bireyler, göçmenler, azınlıklar, kadınlar ve yoksulların  karşılaştıkları sorunları en aza indirmek ve yaşam kalitelerini sürdürülebilir bir şekilde iyileştirebilmek amacıyla anlayış ve empati kültürü  oluşturmaya yönelik çalışmaların yapılmasını özendirerek, bizzat başlatarak, destekleyerek, yayınlayarak, mali, ekonomik, sosyal, siyasal ve  hukuksal boyutlarıyla bilimsel araştırmalar yapmak, tezler üretmek, seminer, kongre, sempozyum ve benzeri eğitici akademik, kültürel, sosyal  etkinlikler gerçekleştirmek, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonla çalışarak topluma hem bireysel olarak hem  de üniversitemiz adına katkı sunmak iştiyakıyla yola çıktık.

Tüm bunlarla birlikte Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, aile kurumunun bizzat kendisini de çalışma alanı içine almaktadır. Üzerine  eğildiğimiz başlıklarda demokratik temelli aile kültürünün geliştirilmesi için stratejiler ve politikalar üretmek, bir yandan kuramsal ve söylemsel  inşaya katkıda bulunurken diğer yandan sahada ipi göğüsleyen sivil toplum kuruluşlarına akademik destek vermek, ulusal ve uluslararası kurum ve  kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmek merkezimizin temel amaçlarındandır.

Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezi olarak, farkındalık oluşturmak ve mezun olan her öğrencimizde çalıştığımız alana dair bir iz  bırakabilmek, öğretim üyelerimizle oluşturacağımız ve canlı tutacağımız etkileşimle bu farkındalıkların farklı akademik mecralarda başka açılardan  verimini mayalayabilmek, dönüşünü alabilmek ve ülkede bizimle benzer işi yapanlarla ortaklaşma platformlarında hem dilin inşası, hem  terminolojinin günceli içermesi için çaba göstermek arzusu ve iştiyakındayız.

 

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu DANIŞ

Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü