Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU DANIŞ Merkez Müdürü
0212 521 81 00 D: 6048 zkserefoglu@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: İstanbul Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Lale UÇAN Merkez Müdür Yardımcısı
0212 521 81 00 D: 6036 lucan@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Y.Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Doktora: İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Dursun Ali TÖKEL
0212 521 81 00 D: 6059 datokel@fsm.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi Y.Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa GÖLEÇ
0212 521 81 00 D: 6035 mgolec@fsm.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Ü. Y.Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Doktora: Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Emine TONTA AK
0212 521 81 00 D: 6061 etak@fsm.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi Y.Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: Marmara Üniversitesi
Arş. Gör. Özlem AKYOL
0212 521 81 00 D: 4142 oakyol@fsm.edu.tr
Lisans: Yakın Doğu Üniversitesi Y.Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi
Öğr. Gör. Sümeyra ÖZDEMİR
0212 521 81 00 D: 4321 sozdemir@fsm.edu.tr
Lisans: Haliç Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Medipol Üniversitesi
Betül ÇAĞLAR Memur
0212 521 81 00 D: 6062 bcaglar@fsm.edu.tr
Lisans: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Y.Lisans: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
* Yarı Zamanlı