8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi paydaşlığında, literatüre katkı sunmak amacıyla sekizinci kez düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi’nin bu yılki üst başlığı "Kadın ve Mekân" olarak belirlendi. Üniversitemiz adına Toplum Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından destek verilen kongre, online olması halinde 12-13 Mayıs 2022, yüz yüze olması halinde ise 12 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek

Kongre çağrısı ve detaylar aşağıdaki gibidir.

Zamansal ve uzamsal bağlamları göz önünde bulundurmadan bir kimlik tartışması yürütmek, öz-eleştiri esnekliğinden yoksun, hayata dair bir dizi sorunu görmezden gelen, çözümü yalnızca kendi ideolojisinde arayan, diyaloğa kapalı yaklaşımlar doğuracaktır. Bu bilinçle yola çıkarak sekizinci kongremizde kadın kimliğinin uzamsal boyutunu; bu kimliğin yerleştirildiği, yerelleştirildiği, ait kılındığı veya uzak bırakıldığı alan ve mekânları ele almayı hedefliyoruz. Bundan da öte kadının eylemliliğini, kendilik bilincini, kendini hangi şartlarda nasıl konumlandırdığını, kuşatıldığı veya içine çekildiği alanlar içinde nasıl hareket ettiğini tartışmak istiyoruz. En temelde ise, kadının diyalojik ahlaki mekânın kurucu bir gücü olduğu gerçeğinin kavramsal düzeyde irdelenmesini beklemekteyiz.

Kadın ve mekân odaklı bir tartışma, çeşitli bilim dallarının kesişme noktası olabileceği için disiplinler arası çalışmaların en verimli sonuçları doğurabileceği bir alana ve zengin yaklaşımlarla doldurulmayı bekleyen boşluklara işaret etmektedir.

Bu çerçevede kongre için değerlendirilmek üzere iletilen bildiri özetleri 750-1000 kelime arasında olmalıdır. Bildiri özetinde araştırmanın yöntemi ve muhtemel bulgularına yer verilmelidir. Sunulmak üzere kabul edilen bildiri metinleri, VIII. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Bildiriler Kitabı içinde yayımlanacaktır.

Kongre Tarihi: 12-13 Mayıs 2022 (Online), 12 Mayıs 2022 (Yüz yüze)

Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi: 30 Kasım 2021

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı: 27 Aralık 2021

Bildiri Tam Metinlerinin Teslim Tarihi: 11 Nisan 2022 (Tam metin en az 2500 kelime uzunluğunda olmalı)

Ödüller

Birincilik Ödülü: 10.000 TL

İkincilik Ödülü: 7.500 TL

Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL

Bildiri Konu Başlıkları

Mekân Kuran bir Güç Olarak Kadın

Konuşan ve Suskun (Susturulmuş, Bastırılmış) Mekân Olarak Kadın

Hafıza ve Unutma Mekânı Olarak Kadın

Cinsiyetlendirilmiş / Cinsiyetten Arındırılmış Mekânlar

Bir Beden Olarak Kadın ve Mekân

Kamusal / Özel Mekânlar ve Kadın

Ebeveynlik ve Mekân

Baba ve Mekân

Kutsal (Teolojik ve Ritüel) Mekânlar ve Kadın

Mitik Mekânlar ve Kadın

Gündelik / Pratik Mekân ve Kadın

Sinematografik Mekânda Kadının Temsili

Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Mekân

Kadının Hareket Alanı Olarak Kapalı ve Açık Mekânlar

Toplu Taşıma Araçları ve Kadın

Emek Mekanları/Çalışma Alanları ve Kadın

Çocuk Kitaplarında Mekân ve Kadının Temsili

Sanatsal Mekânlar ve Kadın

Sanal Mekân (Sosyal Medya) ve Kadın

Mimari Mekân ve Kadın

Bir mekân Olarak Giysi ve Giysinin Dış Mekâna Yansımaları Açısından Kadın

Toplumsal Retorik Mekânları ve Kadın

Sağlık /Hastalık Mekânları ve Kadın

Entelektüel Mekânlar ve Kadın

Eğitim Mekânları ve Kadın

Şiddet /Savaş /Barış Mekânları ve Kadın

Göç / İltica Mekânları ve Kadın

Diyalojik Ahlaki Mekân ve Kadın

Hukuk /Adalet Mekânı ve Kadın

Şehir/Kırsal Tasavvurları ve Kadın

Şehir/Kırsal Pratiklerinde Kadın ve Mekân

Spor Mekânları ve Kadın

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde gönderilmelidir.

Genişletilmiş özet içeriğinin muhakkak şu ölçütleri içinde barındırması gerektirmektedir: Çalışmanın konusu, amacı, önemi, yöntemi ve tekniği, bulguları, sonuç.

Bildiri özetleri, Times New Roman fontu ile 1,5 satır aralığı kullanılarak 12 punto ile yazılmalı, 750-1000 kelime aralığında olmalıdır. Anahtar kelimeler (keywords) 5 kelimeyi geçmemeli.

Kullanılan şekil ve tablolar bildiri özetinin ekinde ayrı olarak gönderilmelidir.

Türk Dil Kurumu’nun imlâ kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçede alışılmamış sözcüklerin metin içerisinde kullanımı zorunlu ise, kelimenin ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.

Başlık en fazla 10-12 kelimeden oluşmalı, Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır.

Başlık altında yazarın adı ve soyadı, unvanı ve çalıştığı kurum yer almalıdır.

Bildiri özetinde yer alan, yararlanılan tüm kaynaklar ayrı bir sayfadan başlayarak alfabetik sırada Kaynaklar başlığı altında “Yazar Soyadı, Adı (Yayın Yılı) Kitap İsmi (italik harflerle) veya Makale İsmi, Dergi Adı (italik harflerle) Basım Yeri: Basımevi, dergide yer aldığı sayfa numaraları” sırası ile verilmeli. Kitap isimleri italik harflerle, makale isimleri normal harflerle, dergi adı italik olarak yazılmalıdır. Yayımlanmamış kaynaklardan yapılan alıntılar da tam olarak anlaşılacak şekilde kullanılmalıdır.

Burada değinilmeyen konular için APA yazım şartlarına başvurulabilir. Kaynak: Amerikan Psikoloji Derneği (2015). APA Publication Manual Yazım Kılavuzu. (10.bs.). Türkiye, İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Bildiri özetleri yazım kurallarına uymayan metinler, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarlarına geri gönderilir.

Bildiri özetleri tcak@kadem.org.tr adresine e-posta aracılığı ile gönderilecektir. Bildiri özetlerinin en son 15 Kasım 2021 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Katılımcılara en geç 27 Aralık 2021 tarihi itibarı ile bildirilerinin kabul/ret durumları bildirilecektir.

Tam metin için yazım kuralları https://kadinarastirmalari.com/yazim-kurallari/  adresinde yer almaktadır.

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Burhanettin Tatar (Kongre Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış (Kongre Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay (Kongre Başkan Yardımcısı)

Dr. Esra Erdoğan Albayrak

Doç. Dr. Şule Albayrak

Dr. Öğr. Üyesi Fatmanur Altun

Doç. Dr. Emine Sare Aydın

Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan

Büşra Bilgin

Prof. Dr. Alev Erkilet

Prof. Dr. F. Beylü Dikeçligil

Dr. Öğr. Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Haliloğlu

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu

Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş

Dr. Sevim Zehra Can Kaya

Doç. Dr. Birsen Banu Okutan

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Fırat Özdemir

Arş. Gör. Dr. Zeynep Sadıkoğlu

Prof. Dr. Rahmet Savaş

Dr. Öğr. Üyesi Betül Avcı Sebetci

Prof. Dr. Nuri Tınaz

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Şahin Utku

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Uysal

Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı

Kongre Organizasyon Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış

Dr. Sevim Zehra Can Kaya

Sare Rabia Öztürk

Sevda Bahar Savur


Etkinlik Türü : Kongre
Konum : İstanbul
Saat : 10:30