Sırf Kadın Olduğu İçin: Kadın Cinayetleri Çalıştayı

 

SIRF KADIN OLDUĞU İÇİN:KADIN CİNAYETLERİ ÇALIŞTAYI

 

20.03.2023 Pazartesi günü Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Üsküdar Yerleşkesinde çeşitli disiplinlerden akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşu yetkililerinin ve saha araştırmacılarının katılımlarıyla “Sırf Kadın Olduğu İçin: Kadın Cinayetleri” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirilecektir.

Çalıştayın problematize ettiği temel mesele, kamuda “kadın cinayeti” ifadesiyle neyin kastedildiği ve bu ifadenin kapsamıdır. Bu bağlamda çalıştayda; kadın cinayetleri eksenindeki tartışmaların nasıl yürütüleceği, kadın cinayetleri kapsamına hangi vakaların dahil edildiği ve mevcut cinayetlerin bu yönden okunması, kadın cinayetlerinde caydırıcılık için ne gibi hukuki düzenlemelerin gerekli olduğu ve bu bağlamda hukukun teoride veya uygulamada meseleyi kuşatıp kuşatamadığı, kuşatamıyorsa bunun sebepleri ve iyileştirmeye dair öneriler, kadın cinayetlerinin medyaya yansıyan boyutu ve bu yansımanın beraberinde getirdiği sorunlara değin üretilecek çözümler, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadın cinayetleri ilişkisinde dikkate alınması gereken temel hususlar gibi başlıklar üzerine tartışılacaktır. Bununla birlikte çalıştayda, “kadın cinayeti” kavramının erkek cinsini otomatik katil/cani olarak işaretleyip işaretlemeyeceği ve kültürel normların, kök nedenlerin ve mevcut toplumsal cinsiyet algısının “cinayet tasarlama” ameliyesinin öncülü kabul edilip edilemeyeceği meseleleri de tartışmaya açılacaktır.

Çalıştayda hem akademiden hem de sahadan isimlerin yer alması ve çok sesli bir etkileşim ortamı tesis edilerek meselenin teorik ve pratik yönden derinlemesine kuşatılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda çalıştayda; alana dair dikkatleri olan akademisyenler, İstanbul'daki üniversitelerde bulunan kadın araştırma merkezleri yetkilileri ve Türkiye’de kadın alanında faaliyet gösteren derneklerden ve sivil toplum kuruluşlarından isimler yer almaktadır. Bununla birlikte; Üsküdar Kaymakamlığından, Üsküdar İlçe Sosyal Hizmet Merkezinden, Üsküdar Kadın ve Aile Dayanışma Merkezinden, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kadın Kısım Amirliğinden, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Biriminden yetkin isimler ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ŞÖNİM Yetkilisi de çalıştaya davet edilmiştir. Konu üzerine dikkatleri, araştırmaları ve saha çalışmaları olan hekimler, avukatlar ve arabulucular da davetliler arasındadır.

İki bölüm halinde gerçekleşecek olan programın ilk bölümünde, iki oturum halinde paneller düzenlenecektir. Bu oturumların ilkinde, katılımcılara çalıştayın metodolojisi hakkında bilgi verilecek ve kadın cinayetleri meselesi hukuk, sosyoloji ve felsefe gibi disiplinler etrafında tartışmaya açılacaktır. İkinci oturumda, orijine hukuk alınarak kadına yönelik şiddet, kadın cinayetlerinin nefret suçları kavramı çerçevesinde değerlendirilmesi ve ceza hukuku bağlamında kadın cinayetleri gibi meseleler üzerine sunumlar yapılacaktır. Programın ikinci bölümünde ise çalıştay oturumu gerçekleştirilecektir. Bu bölümde, tartışma ve sorgulamaların soru-cevaplar yoluyla ilerlemesi ve etkin çıktılar oluşabilmesi adına nitlelikli bir etkileşim ortamı yaratılması hedeflenmektedir. Çalıştay sonunda, oturumlar neticesinde doğan çıktılar değerlendirilerek hazırlanan raporla lobi yapılması ve bu raporun Adalet Bakanlığı başta olmak üzere politika yapıcılara tavsiye belgesi olarak sunulması planlanmaktadır.

Katılım için LCV gereklidir.

LCV: tam@fsm.edu.tr