Maruz Kalmak, Şahit Olmak: Şiddetle Karşılaşınca Ne Yaparız

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününe yönelik olarak kurum içi eğitim gerçekleştirdik. Toplum Araştırmaları Merkezi ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi paydaşlığında, üniversitemiz Üsküdar Yerleşkesi akademik ve idari personelinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu eğitimde Merkez müdürümüz Dr. Öğr. Üyes Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış'ın açılış konuşmasının ardından Dr. Öğr. Üyesi Nevin Kılıç ve Öğr. Gör. Sümeyra Özdemir'i dinledik. Dr. Öğr. Üyesi Nevin Kılıç, bizlere tacizi ve tacizin çeşitlerini anlatırken Öğr. Gör. Sümeyra Özdemir bunlara maruz kaldığımızda veya şahit olduğumuzda neler yapabileceğimize yönelik canlı bir uygulama eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitimde katılımcıların aktif rol alması önemsenerek bu konuda yapılacaklar ve atılacak adımlar bahsinde bir dayanışma ortamı gözetildi. Son olarak KADES uygulamasının avantajlarından bahsedildi ve katılımcılar telefonlarına KADES adlı uygulamayı indirdi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi.