Prof. Dr. Esra MACAROĞLU AKGÜL (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu)

Dr. Esra ALBAYRAK (İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Konseyi Başkan Yardımcısı)

Doç Dr. Arzu Genç ARIDEMİR (İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Yeşim GÜLEÇ ASLAN (Medeniyet Üniversitesi, Özel Öğretim Bölümü)

Semiha BAHADIR (Klinik Psikolog)

Öğr. Gör. Betül BİLGİN (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)

Prof. Dr. Ömer ÇAHA (Mardin Artuklu Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Arş Gör. Berna Terzi ESKİN (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Ayla KERİMOĞLU (ASAP)

Nurhayat KIZILKAN (TRT World)

Doç.Dr. Fatımatüz Zehra KAMACI PEKGEÇGİL  (Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi)

İsmihan YILMAZ (TRT Çocuk)